Nasi autorzy

Włodzimierz Mizerski

Dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. PIG-PIB, geolog specjalizujący się w geologii regionalnej, stratygrafii i tektonice. Autor ponad 60 artykułów naukowych, 15 podręczników akademickich, książek popularnonaukowych, przewodników, atlasów i map. Jeden z najlepszych znawców geologii regionu świętokrzyskiego. Prof. Mizerski jest obecnie pracownikiem Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie oraz Wiceprzewodniczącym Zarządu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. W uznaniu zasług prof. Mizerskiego został odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony dla Polskiej Geologii” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Michał Poros

Michał Poros, geograf specjalizujący się w geologii, doktorant na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zainteresowanie naukowe związane ze stratygrafią i skamieniałościami śladowymi kambru w Górach Świętokrzyskich. Aktualnie specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem terenów pogórniczych oraz geoturystyką. Od 2008 roku związany na stałe z Geoparkiem Kielce, od 2012 roku pełni funkcję Kierownika Centrum Geoedukacji w Kielcach działającego w ramach wspomnianej instytucji. Członek zarządu Świętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Geologicznych. Autor 12 artykułów naukowych dotyczących rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych oraz geoturystyki. Koordynator projektów geoturystycznych oraz konsultant ekspozycji edukacyjnych związanych z naukami o Ziemi.

Andrzej Szymkowiak

Przyrodnik, miłośnik geoturystyki , podróży i fotografii, z wykształcenia geolog. Ukończył studia na Wydziale Geologii w Uniwersytecie Warszawskim – kierunek petrografia . Od wielu lat pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Realizator wielu tematów badawczych o charakterze naukowym w dziedzinie petrologii skał oraz prac popularyzujących geologię.

Jacek Dopieralski

Pasjonat Gór Świętokrzyskich i profesjonalista. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku: geografia, regionalista, krajoznawca, czynny przewodnik terenowy po świętokrzyskim, Sandomierzu i Ziemi Lubelskiej. Wieloletni pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, a także autor przewodników po Górach Świętokrzyskich i Sandomierzu. Właściciel biura turystycznego Geo Travel. Podróżnik.

Nasi konsultanci

Bartłomiej Iwańczak

dr Bartłomiej Iwańczak, geograf i psycholog środowiskowy, pasjonuje się tworzeniem stron internetowych, zwłaszcza takich, które wspomagają proces przepływu informacji. Zajmuje się wykonywaniem analiz BigData, wizualizacją w postaci map z wykorzystaniem GIS-u oraz wdrażaniem metod informatycznych w geografii (m.in. programowania, automatyzacji, modelowania). Przestrzennie interesują go zmiany urbanistyczne Warszawy.

Robert Siennicki & Krzysztof Suchera

Praktycy w zakresie tworzenia rozwiązań w zróżnicowanych środowiskach programistycznych oraz grafiki komputerowej.