Kontakt

Turigeo Sp. z o.o.

KRS 0000440512; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 5.000,00 PLN
NIP: 5213640157; REGON: 146394572

Siedziba firmy i projektu: ul. Sokratesa 9 lok. 6; 01-909 Warszawa
email: poczta@turigeo.pl