Baza miejsc

  ZALOGUJ

Bardo Stawy - Raków

geoturystyczne

Naturalne odsłonięcie na zboczu doliny, widoczne są drobnoziarniste łupki ilaste i mułowcowe z okresu między 460 i 440 milionami lat temu. [...]

  ZALOGUJ

Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP - Kielce

kultu religijnego

Wczesnobarokowa XVII-wieczna zabytkowa świątynia z piękną polichromią. W skarbcu katedralnym znajduje się m.in. gotycki relikwiarz św. Marii Magdaleny i kielich, a na północnej ścianie Tablica Miar. [...]

  ZALOGUJ
  ZOBACZ
  ZALOGUJ
  ZALOGUJ
  ZALOGUJ
  ZALOGUJ