Na tym wzgórzu zobaczyć można w skałach dewońskie dolomity ze skamieniałościami, wapienie, margle i rogowce. Północne łagodniejsze zbocze zbudowane jest z dolomitów, południowe oraz grzbiet z wapie

Ceny

Godziny otwarcia

Czas zwiedzania

(minuty): 60

Parking

TAK

Toalety

NIE

Dostęp do przewodników mają tylko zalogowani uczestnicy. Przejdź do tej strony, aby się zalogować
Dostęp do przewodników mają tylko zalogowani uczestnicy. Przejdź do tej strony, aby się zalogować

Atrakcyjność

Oceń miejsce:

Karty pracy


Dostęp do materiałów mają tylko zalogowani uczestnicy. Przejdź do tej strony, aby się zalogować