Turigeo
[WWW]

O nas

Co robimy?

Zajmujemy się rozpowszechnianiem wiedzy na temat turystyki geologicznej oraz jej promocją. Podstawowym celem geoturystyki jest poznanie obiektów przyrody nieożywionej (m. in. jaskini, źródeł, wodospadów, jarów, skał, wywierzysk, przełomów rzecznych, odkrywek). Związane są one ściśle z powstaniem i historią Ziemi oraz procesami kształtującymi jej powierzchnię.

Nasz zespół

Jesteśmy grupą pasjonatów widzących w geoturystyce szansę na promocję naszego kraju. Dążymy do włączenia wiedzy o Ziemi w przedstawianie i opis obiektów oraz zjawisk spotykanych podczas wędrówek. Wiemy, że podróżowanie jest znacznie ciekawsze, gdy dostrzegamy obiekty geologiczne oraz rozumiemy procesy, które przyczyniły się do ich ukształtowania.