O Wycieczkowniku

W oparciu o doświadczenia związane z działalnością propagującą geoturystykę autorzy serwisu doszli do wniosku, że brakuje łatwych w obsłudze i przystępnych narzędzi (przewodników), dzięki którym można upowszechnić ten rodzaj turystyki. Autorem pomysłu i spiritus movens przeniesienia tych doświadczeń do świata wirtualnego jest Bogumił Lechowicz, który w projekcie pełni funkcję jego menadżera. Dzięki doświadczeniom w ramach działalności wydawniczej Fundacji oraz bliskim kontaktom z autorami i nabywcami przewodników ujawnił się szereg potrzeb osób potencjalnie zainteresowanych. Wynikało z nich, iż turyści, zwłaszcza młodszego pokolenia:

1. rezygnują z zakupu przewodnika, jeśli potrzebują tylko części informacji ("płace tylko za to, czego potrzebuje"),
2. uznają tradycyjny przewodnik za niewygodny w użytkowaniu, nieaktualny lub nieposiadający wszystkich potrzebnych czy przydatnych informacji,
3. słabo posługują się tradycyjną mapą, natomiast nie mają problemów z obsługą nawigacji satelitarnej,
4. chcą wykorzystywać posiadane urządzenia mobilne ("jedno urządzenie-wiele funkcji"),
5. chcą mieć aktualną informację,
6. chcą mieć stały kontakt ze znajomymi, aby na bieżąco publikować czym się zajmują, lubią dyskutować w Internecie, wymieniać się wiedzą i opiniami,
7. mają zwyczaj sprawdzania w Internecie informacji na temat miejsca, do którego się udają,

Te przesłanki skierowały uwagę na przeniesienie działań propagatorskich z wydawnictw tradycyjnych na elektroniczne. Dlatego powstał Wycieczkownik.pl