Odznaki

Aktywnych użytkowników Wycieczkownik premiuje odznakami:

Odwiedzonych miejsc0
Dodanych komentarzy0
Dodanych zdjęć0
Dodanych wycieczek0
Dodanych miejsc0

Odznaczenie skauta

Odwiedzonych miejsc5
Dodanych komentarzy10
Dodanych zdjęć10
Dodanych wycieczek0
Dodanych miejsc0

Certyfikat turysty biały

Odwiedzonych miejsc10
Dodanych komentarzy20
Dodanych zdjęć20
Dodanych wycieczek0
Dodanych miejsc0

Certyfikat turysty srebrny

Odwiedzonych miejsc25
Dodanych komentarzy50
Dodanych zdjęć50
Dodanych wycieczek0
Dodanych miejsc0

Certyfikat turysty złoty

Odwiedzonych miejsc50
Dodanych komentarzy100
Dodanych zdjęć100
Dodanych wycieczek0
Dodanych miejsc0

Certyfikat turysty diamentowy

Odwiedzonych miejsc0
Dodanych komentarzy0
Dodanych zdjęć0
Dodanych wycieczek2
Dodanych miejsc5

Certyfikat edytora biały

Odwiedzonych miejsc0
Dodanych komentarzy0
Dodanych zdjęć0
Dodanych wycieczek5
Dodanych miejsc20

Certyfikat edytora srebrny

Odwiedzonych miejsc10
Dodanych komentarzy20
Dodanych zdjęć20
Dodanych wycieczek5
Dodanych miejsc20

Odznaczenie pasjonata

Odwiedzonych miejsc0
Dodanych komentarzy0
Dodanych zdjęć0
Dodanych wycieczek15
Dodanych miejsc50

Certyfikat edytora złoty

Odwiedzonych miejsc25
Dodanych komentarzy50
Dodanych zdjęć50
Dodanych wycieczek15
Dodanych miejsc50

Odznaczenie znawcy

Odwiedzonych miejsc0
Dodanych komentarzy0
Dodanych zdjęć0
Dodanych wycieczek25
Dodanych miejsc100

Certyfikat edytora diamentowy

Odwiedzonych miejsc50
Dodanych komentarzy100
Dodanych zdjęć100
Dodanych wycieczek25
Dodanych miejsc100

Odznaczenie profesjonalisty